IPUS - bezpečnosť detí na internete

Internet významne ovplyvňuje každodenný život dospievajúcich. Popri výhodách a príležitostiach však nové technológie skrývajú aj riziká a nebezpečenstvá. Jedným z nich je aj internetová pornografia. Kľúčové slová súvisiace so sexualitou patria k najčastejšie zadávaným snáď vo všetkých vyhľadávačoch. Naše deti tak majú prakticky neobmedzený prístup k státisícom webových stránok, ktoré obsahujú pornografický obsah.

Popri tom sa rozmáha nahrávanie či fotografovanie samého seba v intímnych situáciách a následne sa tieto zábery šíria pomocou internetu. Vzájomné posielanie intímnych záberov, či už cez internet, alebo mobilný telefón, nazývame sexting. V tomto smere treba mladých viesť k zodpovednosti za vlastné správanie. Filtre nežiaduceho obsahu v počítači nestačia a prekážky v prístupe možno odstrániť jediným kliknutím.

Zodpovednému správaniu sa deti učia predovšetkým v rodine. Rodičia, ktorí by mali konať nekompromisne, tak predstavujú primárnu cieľovú skupinu projektu. Prirodzene, deti sa väčšinou o sexualite hanbia rozprávať, dokonca aj so svojimi rodičmi. Pre rodičov navyše pornografia býva tabuizovanou témou.

Práve toto tabu sa snažia prelomiť organizácie zo siedmich európskych štátov (DE, RO, BE, SK, AT, BG a SI) v projekte IpuS. Spoločne sa snažia rodičom sprostredkovať rady, ako na túto trápnu, háklivú tému hovoriť s deťmi, keď sa tie na internete nechtiac dostanú k pornografickému obsahu. Výsledkom projektu bude:

  1. interaktívna webová stránka v minimálne 8 jazykoch
  2. učebné materiály zamerané na prevenciu, ktoré učia zodpovednému zaobchádzaniu s internetovými technológiami
  3. učebné materiály obsahujúce rady, ako s deťmi vhodne komunikovať, ako rozpoznať problém a správne reagovať

Projekt reaguje na aktuálnu situáciu v Európe, kedy je potrebné posilňovať digitálne zručnosti rodičov, vyrastajúcich v čase, keď internetové technológie neboli ešte natoľko rozvinuté. Je teda potrebné vytvoriť priestor pre efektívne celoživotné vzdelávanie.

Pokiaľ si želáte byť informovaní o priebehu projektu a spustení hotovej webstránky, môžete uviesť svoju e-mailovú adresu.

Chcem viac informácií

Zaujíma nás, čo potrebujete

Milí rodičia, v rámci európskeho projektu IpuS, do ktorého je zapojené aj Slovensko, prebieha prieskum ohľadom bezpečnosti našich detí na internete. Zaujíma nás, aké informácie a aký druh pomoci potrebujú rodičia v európskych krajinách, keď ide o riziko vystavenia detí internetovej pornografii a tzv. sextingu.

Prosíme vás o vyplnenie krátkeho dotazníka. Spracovanie výsledkov prebieha samozrejme úplne anonymne. Údaje budú prezentované iba súhrnne a pomôžu nám vytvoriť webstránku zameranú na pomoc rodičom a ich deťom. Ďakujeme!

Copyright © 2005-2024 E@I. All rights reserved.