Libroj de Stano Marĉek


Aktuala oferto elŝutebla ĉi tie.

Richly illustrated book by Stano Marček for beginners to learn Esperanto, suitable for courses and self-study.


(Alklaku por pli granda bildo.)

It has already been published in 22 languages: English, French, Italian, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Portuguese, Polish, Slovakian, Esperanto, Greek, Dutch, Irish, Rumanian, German, Danish, Lithuanian, Serbian, Vietnamese, Luxembourgish, and Hungarian.

Instructional materials accompany the book:

- CD with model pronunciation and 500 instructional pictures for course teachers.

You can order the books and CD at katalogo.uea.org.

Aŭ de Eldonejo Stano Marček, Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio - stano.marcek[@]gmail.com.

Triona rabato ekde 3 (eĉ se diversaj) ekzempleroj!

Transpago ebla per:

  • PayPal: stano.marcek[@]gmail.com
  • UEA-konto: stma-a
  • slovaka konto: IBAN SK27 1100 0000 0026 2137 0601, Klient 286907 Marček Stanislav, Zvolenská 15, 036 01 Martin, Slovakio. BIC (SWIFT) TATRSKBX
Al la prezo aldoniĝos realaj sendokostoj.DIDAKTIKAJ HELPILOJ, KOMUNAJ POR LA LERNOLIBROJ DE STANO MARČEK:


Instruaj bildoj por rektmetoda instruado. Linda Marčeková. Martin: La aŭtoro, 2006. En du skatoloj. 500 folioj (19x14cm) kun 500 desegnaĵoj uzeblaj en rektmetodaj kursoj. La bildoj kronologie sekvas la unuopajn paŝojn de la lernolibro Esperanto per rekta metodo (en ĉiuj lingvoj). Didaktika helpilo por gvidi E-kursojn. € 57,00

KD - Instruaj bildoj por rektmetoda instruado. Linda Marčeková. Martin: La aŭtoro, 2006. Kompaktdisko kun 500 bildoj en formato PDF, uzeblaj en rektmetodaj kursoj. Taŭga precipe en grandaj klasoj, por grandekrana projekciado. Didaktika helpilo por gvidi E-kursojn. € 15,00

KD - Modela elparolo. Voĉtlegitaj E-tekstoj de la lernolibro Espertanto per rekta metodo. Uzebla por ĉiuj lingvaj versioj de la lernolibro (la E-tekstoj estas identaj). Daŭro: pli ol tri horoj. Stano Marček. Martin: la aŭtoro, 2007. Didaktika helpilo por la lernolibro de S. Marček. Kompaktdisko kun son-registraĵoj en formato MP3, uzebla komputile aŭ MP3-ludile, por memlernantoj, rektmetodaj kaj korespondaj kursoj (vidu ekz. kurso.esperanto.org.au/pages/our-courses/course-level-1.php). € 15,00DAŬRIGA KURSO POR PROGRESINTOJ:


DVD - Aŭdo-vida konversacia kurso de Esperanto por progresintoj. Ampleksa 8-leciona lernomaterialo kun koloraj bildoj, stereaj sonoj kaj printeblaj tekstlibretoj por la lernantoj. Stano Marček. Martin: La aŭtoro, 2006. Taŭga por per-komputila aŭ TV/DVD-aparata instruado kaj grandekrana projekciado. Taŭga distrilo por E-kluboj. € 24,00

(La sekvaj du KD-oj estas la sama kurso kiel la ĉi-supra, sed dividita al 2 klasikaj KD-oj kun printeblaj bildoj, sonoj en MP3-formato kaj printeblaj tekstoj por kursanoj). La du KD estas kompleto, konsilindas aĉeti ambaŭ.

KD - Aŭdo-vida konversacia kurso de Esperanto por progresintoj. Stano Marček. Martin: la aŭtoro, 2007. Kompaktdisko kun printeblaj kaj projekcieblaj bildoj en jpg-formato kaj tekstlibreto en pdf-formato. Taŭga por kursoj kaj memlernantoj. € 15,00.

KD - Aŭdo-vida konversacia kurso de Esperanto por progresintoj. Stano Marček. Martin: la aŭtoro, 2007. Kompakt-disko kun sonregistraĵoj en formato MP3, uzebla komputile aŭ MP3-ludile. Taŭga por kursoj kaj memlernantoj. € 15,00.ALIAJ ELDONAĴOJ:


Bona Espero, idealo kaj realo. Roman Dobrzyński. Martin: Stano Marček, 2008. 256p. 21cm. ISBN 9788089312108. Ilustrita, kolora, Bindita. Verkita laŭ interparoloj kun Ursula kaj Giuseppe Grattapgia, okaze de la ora jubileo de Bona Espero. € 15.

107 krucenigmoj en Esperanto. Stano Marček. Ilustris Linda Marčeková kaj Stano Markovič. Martin: La aŭtoro, 2008. 88p. 27cm. ISBN 9788089312061. Diversgrandaj kruc(vort)enigmoj. € 12,00.

KD - 107 krucenigmoj en Esperanto. Stano Marček. Ilustris Linda Marčeková kaj Stano Markovič. Martin: La aŭtoro, 2008. 88p. Diversgrandaj kruc(vort)enigmoj. Kompaktdisko kun printeblaj kaj projekcieblaj krucenigmoj en jpg- kaj pdf-formatoj. Kun permeso de la aŭtoro printi aŭ projekcii la krucenigmojn (por kursanoj aŭ klubanoj), resp. por represi ilin en Esperantaj gazetoj. La aŭtoro rezignis pri la aŭtoraj rajtoj. € 15,00.FABELOJ SUR KOMPAKTAJ DISKOJ:


Fabeloj de Andersen 1
Fajrilo. Malgranda Niko kaj granda Niko. Reĝidino sur pizo. Tradukis L.L. Zamenhof. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2008. Daŭro: 62 min. € 12,00.

Fabeloj de Andersen 2
Elinjo-Fingreto. Floroj de la malgranda Ida. La novaj vestoj de la reĝo. Malbonkonduta knabo. Tradukis L.L. Zamenhof. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2008. Daŭro: 62 min. € 12,00.

Fabeloj de Andersen 3
La virineto de maro. Tradukis L.L. Zamenhof. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2008 Daŭro: 75 min. € 12,00.

Fabeloj de Andersen 4
Vojkamarado. Reĝidino sur pizo. Tradukis L.L. Zamenhof. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2008. Daŭro: 71 min. € 12,00.

Fabeloj de Andersen 5
Lekanto, Persista stana soldato, Ligo de amikeco. Tradukis L.L. Zamenhof. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2008. Daŭro: 57 min. € 12,00.

Fabeloj de Andersen 6
Sovaĝaj cikonioj. Tradukis L.L. Zamenhof. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2008. Daŭro: 53 min. € 12,00.

Fabeloj de Andersen 7
Ĝardeno de la paradizo. Tradukis L.L. Zamenhof. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2008 Daŭro: 46 min. € 12,00.

Fabeloj de Andersen 8
Fluganta kofro, Cikonioj, Kupra porko. Tradukis L.L. Zamenhof. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2008. Daŭro: 68 min. € 12,00.

Fabeloj de Andersen 9
Rozo de la tombo de Homero. Dio de Dormo. Elfo de la rozo. Paŝtisto de porkoj. Tradukis L.L. Zamenhof. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2009. Daŭro: 70 min. € 12,00.

Fabeloj de Andersen 10
Poligono. Anĝelo. La najtingalo. Gefianĉoj. Tradukis L.L. Zamenhof. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2009. Daŭro: 54 min. € 12,00.

Fabeloj de Andersen 11
Malbela anasido. Abio. Tradukis L.L. Zamenhof. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2009. Daŭro: 58 min. € 12,00.

Fabeloj de Andersen 12
Neĝa Reĝino. Partoj 1, 2, 3, 4. Tradukis L.L. Zamenhof. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2009. Daŭro: 64 min. € 12,00.

Fabeloj de Andersen 13
Neĝa Reĝino. Partoj 5, 6, 7. Tradukis L.L. Zamenhof. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2009. Daŭro: 71 min. € 12,00.

Fabeloj de la fratoj Grimm 1
Feliĉa Joĉjo. Haĉjo kaj Grenjo. La sep kapridoj. Reĝo rano kaj fera Henriko. Tradukis Kabe. Voĉlegas Stano Marček. Martin: 2008 Daŭro: 50 min. € 12,00.

Fabeloj de la fratoj Grimm 2
Fiŝkaptisto kaj lia edzino. La ora birdo. Neĝulino. Tradukis Kabe. Voĉlegas Stano Marček. Martin: 2008. Daŭro: 61 min. € 12,00.

Fabeloj de la fratoj Grimm 3
Fabelo pri iu, kiu migris por ekkoni timon. Fidela Johano. Tablo „kovru vin", la orazeno kaj bastono el sako. Tradukis Kabe. Voĉlegas Stano Marček. Martin: 2008. Daŭro: 75 min. € 12,00.

Fabeloj de la fratoj Grimm 4
Cindrulino. Du fratoj. Tradukis Kabe. Voĉlegas Stano Marček. Martin: 2008. Daŭro: 72 min. € 12,00.

Fabeloj de la fratoj Grimm 5
La kuraĝa tajloreto, La maljunulino Holle, La bremenaj muzikistoj. Tradukis Kabe. Voĉlegas Stano Marček. Martin: 2008. 39 min. € 12,00.

Fabeloj de la fratoj Grimm 6
Tri oraj haroj de la diablo, Fingreto, Sesope oni trairas la tutan mondon. Tradukis Kabe. Voĉlegas Stano Marček. Martin: 2008. Daŭro: 46 min. € 12,00.

Fabeloj de la fratoj Grimm 7
Maljuna avo kaj nepo, Kamarado Gaja, Doktoro Ĉioscia, Ursa felo, Tri fratoj. Tradukis Kabe. Voĉlegas Stano Marček. Martin: 2008. Daŭro: 52 min. € 12,00.

Fabeloj de la fratoj Grimm 8
Steloj talaroj, Neĝulino kaj Rozulino, La vivolongo, La senditoj al la morto, Paŝtistino de anseroj apud puto. Tradukis Kabe. Voĉlegas Stano Marček. Martin: 2008. 57 min. € 12,00.

La neĝa blovado
Aleksander Puŝkin. El la rusa tradukis Antoni Grabowski en la jaro 1888. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2008. Daŭro: 40 min. € 12,00.

La Stranga Butiko
Raymond Schwartz. Voĉlegita versio de la tuta libro. Du diskoj. Voĉlegas Stano Marček. Martin: 2008. Suma daŭro: 117 min. € 24,00.

Fabeloj de Andersen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ok kompaktdiskoj kun komplete laŭtlegita 1-a volumo de Fabeloj de Andersen, en komuna plasta kovrilo. Tradukis L.L. Zamenhof. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2008. Suma daŭro: 8 horoj 14 min. Rabatita prezo por la kompleto de 8 KD: € 80,00 (anstataŭ 8 x 12 = € 96).

Fabeloj de la fratoj Grimm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ok kompaktdiskoj kun komplete laŭtlegita libro Fabeloj de la fratoj Grimm, en komuna plasta kovrilo. Tradukis Kabe. Voĉlegas Stano Marček. Martin: Stano Marček, 2008. Suma daŭro: 7 horoj 32 min. Rabatita prezo por la kompleto de 8 KD: € 80,00 (anstataŭ 8 x 12 = € 96).

Copyright © 2005-2024 E@I. All rights reserved.